Poskytujeme služby v oboru public relations se specializací na zprostředkovávání klíčových sdělení k cílovým skupinám. Jsme i vydavateli specializovaných médií www.fintag.cz a www.zdravezpravy.cz.

Copywrite Company

specialista na texty


Copywrite Company s. r. o. je content marketingová agentura nabízející originální a nápaditá řešení při zprostředkovávání klíčových sdělení k cílovým skupinám. Klíčem k úspěchu v pojetí společnosti Copywrite Company je kreativní práce a etické nakládání s informacemi. Copywrite Company s. r. o. je zároveň provozovatelem specializovaných zpravodajských magazínů www.fintag.cz a www.zdravezpravy.cz.


služby

Copywrite Company

content marketing

public relations

Poskytuje služby v oboru public relations se specializací na zprostředkovávání klíčových sdělení k cílovým skupinám. Zároveň vydáváme specializované internetové magazíny www.fintag.cz a www.zdravezpravy.cz.

obsah pro všechna média

Vytváří obsah pro všechny typy médií – tiskové zprávy, PR články, rozhlasové spoty, televizní pořady až po digitální komunikační prostředky včetně sociálních sítí.

poradenství, monitoring, zkušenosti

Nabízí strategické komunikační poradenství, monitoring médií i zkušenosti s realizací firemních medií.

analýza výstupů, krizová komunikace

Součástí služeb Copywrite Company jsou i analýzy mediálních výstupů nebo krizová komunikace.

Copywrite Company s.r.o.

0ffice: Jeruzalémská 962/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

info@copywrite.cz
dan.tacha@copywrite.cz

Prostor pro Váš dotaz