Text

 

Přímou zkušenost máme se všemi typy médií.

Orientujeme se v jejich stylech a známe jejich požadavky.

obsah zpracujeme, aby zaujal, nerušil a sdělil svou věc.

Koho chcete oslovit? Jak ho chcete oslovit? Kde ho chcete oslovit?

Znalost odpovědí na tyto otázky je základem, aby  text plnil svůj účel.

Připojte se

Odeslat