Psaní textů na zakázku pro všechny typy médií i klientů

VÝBĚR

"Nesmyslné dělení naší společnosti na intelektuály a blbce odráží primitivní dělení východních společností na aristokracii a mužiky. Západní společnost má bohatší a zajímavější strukturu. Nedělí se na ty lepší a ty horší. Funguje v ní pestrost zájmů a názorových přístupů. A silná střední vrstva se zdravým rozumem."

"Sto let poté se zdá, že proces definitivní likvidace germánského živlu běží naplno. Angela Merkelová oznámila, že hodlá opět kandidovat na německou kancléřku a dovrší svou historickou úlohu."

                vvíce

01

Píšeme texty. Jsou to zprávy, články, reportáže, rozhovory, noviny, časopisy, brožury i scénáře. Pracujeme se všemi typy médií, včetně internetu.

 

02

Našimi klienty jsou média, ale i firmy, státní instituce, politická uskupení. Jejich sdělení do médií neprosazujeme, ale připravíme ho tak, aby v nich uspělo.

 

03

Zajistíme korektury textů, u nichž nepanuje jistota jejich věcné, stylistické a gramatické správnosti. Je-li třeba, přidáme grafické, IT i polygrafické práce.        

 

Reálné zprávy z reálného světa

NAŠÍM OBVYKLÝM PRACOVNÍM POSTUPEM je důkladná domluva s klientem o jeho potřebách, záměrech a cílech. Následuje společné zvolení finální podoby propagačních materiálů a neméně důležité je i ujednání finančního plnění. Pak následuje vytvoření textů či audiovizuálních sdělení.

"Psané slovo stále zůstává hlavním zdrojem informací. Psát umí každý, ale jak správně podat informace, vzbudit zájem a pozornost, to je záležitostí dlouholeté praxe."

 
Dan Tácha

Kontakt

Dan Tácha Tel.: 606 831 394 Mail: dan.tacha@copywrite.cz

Akce a novinky

22.9. Auschwitz is the place where history and presence meet in a brutal way

The Polish city Oświęcim offers a strange spectacle. The reminiscences of human suffering mix with the present within sceneries which – perhaps – might be rather forgotten. The ...

Připojte se

Odeslat