Poskytujeme služby v oboru public relations se specializací na zprostředkovávání klíčových sdělení k cílovým skupinám.

Copywrite Company

specialista na texty


Copywrite Company s. r. o. je content marketingová agentura nabízející originální a nápaditá řešení při zprostředkovávání klíčových sdělení k cílovým skupinám. Klientům poskytuje nejlepší způsob komunikace. Klíčem k úspěchu v pojetí společnosti Copywrite Company je kreativní práce a etické nakládání s informacemi. Copywrite Company s. r. o. je zároveň provozovatelem specializovaných zpravodajských magazínů www.financnimys.cz a www.zdravezpravy.cz.


služby

Copywrite Company

content marketing

public relations

Poskytuje služby v oboru public relations se specializací na zprostředkovávání klíčových sdělení k cílovým skupinám. Její síla tkví v práci s tématy s jejich atraktivním podáním.

obsah pro všechna média

Vytváří obsah pro všechny typy médií – tiskové zprávy, PR články, rozhlasové spoty, televizní pořady až po digitální komunikační prostředky včetně sociálních sítí.

poradenství, monitoring, zkušenosti

Nabízí strategické komunikační poradenství, monitoring médií i zkušenosti s realizací firemních medií.

analýza výstupů, krizová komunikace

Součástí služeb Copywrite Company jsou i analýzy mediálních výstupů nebo krizová komunikace.